ตัวเลือกของบรรณาธิการ

เงินสดเท่าไหร่ที่มากเกินไป? มันขึ้นอยู่กับ

ตามที่ปรึกษาของ บริษัท ชวาร์อบคอร์ป (SCHW) ผู้ให้คำปรึกษาของ Schwab Intelligent Port ผลงานสถานะเงินสดของนักลงทุนควรอยู่ระหว่าง 6% ถึง 30% ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและอายุ หากคุณกำลังมองหาเปอร์เซ็นต์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหลายคนจะบอกให้คุณตั้งเป้าหมายการจัดสรรทุนของหุ้น 60% พันธบัตร 30% และเงินสด 10%