5 อันดับแรกของ บริษัท ที่จ่ายเงินปันผล (JNJ, XOM)

นักลงทุนหลายคนแสวงหาการลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและอาจนำเงินที่ได้ไปลงทุนใหม่ บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลมักจะมีฐานะการเงินที่มั่นคงและสร้างรายได้สุทธิและกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ นักลงทุนที่มีรายได้ที่ต้องการลงทุนใน บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลอาจต้องการพิจารณาหุ้นห้าตัวนี้ซึ่งสี่ในนั้นเป็นผู้ดีเด่น 500 คนของดัชนีการจ่ายเงินปันผลของ Standard & Poor ในการพิจารณาผู้ดีเงินปันผล S&P 500 บริษัท จะต้องรวมอยู่ในดัชนี S&P 500 และเพิ่มเงินปันผลสำหรับ 25 หรือมากกว่าปีติดต่อกัน ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2558 ดัชนี S&P 500 Aristocrats ดีกว่าดัชนี S&P 500 3.7%

Johnson & Johnson

ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (NYSE: JNJ) เป็น บริษัท ที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าของโลกที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับ 301.05 พันล้านดอลลาร์ Johnson & Johnson ทำการวิจัยพัฒนาผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั่วโลกผ่าน 3 ส่วนงาน ได้แก่ อุปกรณ์ผู้บริโภคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ JNJ ถือเป็นผู้ดีเงินปันผล S&P 500 และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลามากกว่า 50 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2506 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ฐานข้อมูล 12 เดือนที่ผ่านมา JNJ จ่ายเงินปันผล 8.173 พันล้านดอลลาร์และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี ของ 50% อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลคำนวณโดยการหารเงินปันผลประจำปีต่อหุ้นด้วยกำไรต่อหุ้น (EPS) ตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่น

ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่น (NYSE: XOM) เป็น บริษัท น้ำมันและก๊าซธรรมชาติแบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าตลาด 345.55 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีอัตราการเติบโตของรายได้ติดลบในปี 2557 และ 2558 เนื่องจากสภาพแวดล้อมราคาน้ำมันและก๊าซต่ำเอ็กซอนโมบิลก็สามารถบริหารการเติบโตของเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง เอ็กซอนโมบิลเป็นผู้ดีเด่นในการจ่ายเงินปันผล S&P 500 และยกระดับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันนานกว่า 30 ปี ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 XOM ได้จ่ายเงินปันผล 12.09 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จากข้อมูล 12 เดือนที่ผ่านมา XOM มีอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่ 74.8% ซึ่งบ่งชี้ว่า 74.8% ของกำไรต่อหุ้นของ บริษัท ได้จ่ายให้กับนักลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล

รวม AT&T

AT&T Inc. (NYSE: T) เป็นหนึ่งใน บริษัท ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและความบันเทิงแบบดิจิทัลชั้นนำของโลกที่ดำเนินงานในสี่ส่วน: การเคลื่อนไหวของผู้บริโภคต่างประเทศกลุ่มความบันเทิงและโซลูชั่นธุรกิจ ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 AT&T มีมูลค่าตลาดรวม 236.82 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 AT&T ได้จ่ายเงินปันผล 10.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา AT&T มีอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่ 80.5% ซึ่งแสดงให้เห็น 80.5% ของกำไรสุทธิที่จ่ายให้กับนักลงทุนในรูปของเงินสด AT&T เป็นผู้ดีเงินปันผล S&P 500 และเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกัน

บริษัท เชฟรอน

บริษัท เชฟรอนคอร์ปอเรชั่น (NYSE: CVX) เป็น บริษัท น้ำมันและก๊าซธรรมชาติแบบบูรณาการที่สำคัญและ ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 บริษัท มีมูลค่าตลาดรวม 181.4 พันล้านดอลลาร์ ราคาน้ำมันและก๊าซต่ำในช่วงปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ส่งผลให้รายได้และรายได้ของเชฟรอนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามเชฟรอนยังคงจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เชฟรอนยังคงยึดมั่นในตำแหน่งที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ S&P 500 ผู้จ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 เชฟรอนได้จ่ายเงินปันผล 7.99 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากผลประกอบการลดลงในช่วงปีงบประมาณ 2558 เชฟรอนมีอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีอยู่ที่ 173.7% แม้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า EPS แบบ non-GAAP ของเชฟรอนจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2559 แต่ EPS แบบ non-GAAP คาดว่าจะดีดตัวขึ้นในปี 2560 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการตัดเงินปันผลและทำให้การจ่ายเงินปันผลเป็นปกติ

บริษัท ไมโครซอฟต์

Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) เป็นหนึ่งใน บริษัท เทคโนโลยีชั้นนำของโลกและมีมูลค่าตลาดสูงถึง 430.42 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 แม้ว่า Microsoft จะไม่รวมอยู่ในกลุ่มผู้ดีเงินปันผล S&P 500 แต่มันกำลังปูทางสู่ รวมอยู่ในกลุ่มโลภ Microsoft ได้เพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกันและ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 บริษัท ได้จ่ายเงินปันผล 10.37 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ตามข้อมูล 12 เดือนต่อท้าย Microsoft มีอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีอยู่ที่ 50.9%

ดูวิดีโอ: Sherlock Hoon "LHBANK ดลรวมทนไตหวนคบหนา" 8 Mar17 (มกราคม 2020).

Loading...