หมวดหมู่: ทั่วไป

ใช้ประโยชน์จากการประกันภัย LTC ที่นายจ้างสนับสนุน

การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการประกันการดูแลระยะยาว (LTC) มีการเติบโตเนื่องจากบางส่วนเพื่อให้ตระหนักว่ารัฐบาลไม่สามารถหรือไม่จ่ายค่าดูแลระยะยาว จำนวนที่เพิ่มขึ้นของคนที่เข้าร่วมกับคนรุ่นแซนวิช (หรือคนทำงานที่รับผิดชอบดูแลสมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุ) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้พนักงานมองหานายจ้างเพื่อขอความช่วยเหลือ
ใช้ประโยชน์จากการประกันภัย LTC ที่นายจ้างสนับสนุน
ใช้ประโยชน์จากการประกันภัย LTC ที่นายจ้างสนับสนุน
การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการประกันการดูแลระยะยาว (LTC) มีการเติบโตเนื่องจากบางส่วนเพื่อให้ตระหนักว่ารัฐบาลไม่สามารถหรือไม่จ่ายค่าดูแลระยะยาว จำนวนที่เพิ่มขึ้นของคนที่เข้าร่วมกับคนรุ่นแซนวิช (หรือคนทำงานที่รับผิดชอบดูแลสมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุ) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้พนักงานมองหานายจ้างเพื่อขอความช่วยเหลือ